DT Fiels-Haler
DT Fiels-Haler

Championnats Nationaux 

B- Landesmeeschter am Double: 

Bruno Brunetti / Yves Weis

 

D-Damen Vice-Landesmeeschter:

Alissia Marquet